Napoved se osvežuje sproti, zato ažurno spremljajte stran in morebitne spremembe.

Pomembno: Naše napovedi so zgolj informativne in se ne predstavljajo kot napovedi državnih inštitucij , zato na podlagi teh napovedi ne sprejemajte pomembnih odločitev.

Snow map - zemljevid prikazuje napoved novozapadlega snega v določenem obdobju, ki je zapisano v levem kotu. Preverite lahko sneženje po urah, višino novozapadlega snega, kakor tudi intenziteto sneženja po urah in skupno višino sneženja. Zaradi reliefne raznolikosti so lahko podatki lokalno zelo različni. Vrednosti na zemljevidu predstavljajo višino v centimetrih. Napoved sneženja upošteva orografske razlike in na dober način prikaže približek dejanskemu stanju, ki je lahko zmeraj precej različno glede na napovedi. Pri sneženju je potrebno upoštevat veliko faktorjev, ki v danem trenutku lahko povzročijo velike razlike glede na prvotno napoved: temperatura ohlajanja, vetrovni profil in sušenje padavin, ohlajanje po višini, vpliv orografskih ovir, itn.