Neurje

Storm Chasers Slovenija

Brez posebnosti! | 16.11.2018

!

Vodič po nevihtah

 

Nevihta nam označuje več intenzivnih vremenskih procesov, povezanih z nevihtnim oblakom kumulonimbusom. Nevihte dobijo največ energije od kondenzacije vodne pare, zato je predpogoj za njihov nastanek vlažno in labilno ozračje, ki omogoča vertikalna gibanja in s tem v zvezi adiabatno ohlajevanje in kondenzacijo. Slovenija se uvršča v eno od nevihtno najbolj dejavnih območij v Evropi. Na območju od Padske nižine in Furlanije Julijske krajine čez Slovensko primorje preko osrednje Slovenije proti Savinjski dolini in Pohorju ter po avstrijskem Koroškem in Štajerskem se razteza pas, v katerem je v povprečju okoli 50 nevihtnih dni na leto. Glavni razlog za tako pogoste nevihte na tem območju gre iskati v geografski legi. Sredozemsko morje deluje kot vir toplega in vlažnega zraka, gorske pregrade pa vplivajo na gibanje vremenskih front ter skrbijo za proženje neviht v nestabilnem ozračju. Predvsem poleti nevihte pogosto spremljajo intenzivni pojavi kot so močni vetrovi, obilne padavine in tudi toča, ki vsako leto povzročijo nemalo škode na objektih, v kmetijstvu in gozdarstvu.

 

Vse pravice pridržane ©