Neurje

Storm Chasers Slovenija

Brez posebnosti! | 16.11.2018

!

Klasifikacija vremenskih pojavov

Oblačnost

Oblačnost izražamo v osminah neba, ki ga prekrivajo oblaki. Nič osmin pomeni, da na nebu ni oblakov, osem osmin pa pomeni, da je nebo v celoti pokrito z oblaki. V primeru, da so oblaki po nebu razporejeni tako, da so med njimi deli jasnega neba, potem si predstavljamo vse oblake združene v enoten oblačni sistem ter nato ocenimo njegovo velikost.

t1

Poleg izražanja oblačnosti v osminah poznamo tudi opisno izražanje, ki se uporablja v vsakdanjih napovedih:

t2

 

Padavinski pojavi

Poznamo dve osnovni delitvi: enakomernejši (dolgotrajnejši) padavinski pojavi in intenzivnejši (kratkotrajnejši) padavinski pojavi. Posebej ločimo padavine, ki nastanejo na tleh ali predmetih.

 

Enakomerne padavine so:

t3

 

Kratkotrajne, a ponavadi intenzivne padavine ter ostali pojavi, povezani z njimi:

t4

 

Padavine, ki se izločijo na tleh ali na predmetih: 

t5

 

Intenzitete in način padanja dolgotrajnih padavin označujemo s stopnjujočimi izrazi: 

t6

 

Pojavi ob večinoma jasnem vremenu

Določene vremenske pojave lahko opazimo tudi ob jasnem vremenu. Večinoma gre za pojave povezane z vidnostjo.

Vidnost je lahko zmanjšana zaradi kondenzacijskih pojavov:

t7

 

Vidnost pa je lahko zmanjšana tudi zaradi aerosola in drugih delcev, ki jih veter dvigne v zrak:

t8